டொனமூர் அரசியல் சீர்த்திருத்தம்| பகுதி 01 – மாணவர்களுக்காக கட்டாயம் பகிரவும்.

0
160

donoughmore constitution

க.பொ.த உயர்தர பாடத்திட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு உயர்தர மாணவர்களுக்கு பரீட்சைக்கு வழிகாட்டும் வண்ணமாக இந்த காணொளி தயாரிக்கப்படுகின்றது.