லங்காபுரியின் மனம் பாடும் தாலாட்டு- ஜெ.ஜெயலக்ஷ்சன் -யாழ்ப்பாணம்

லங்காபுரியின் மனம் பாடும் தாலாட்டு என்ற கவிதை போட்டியின் இன்றைய

ஜெ.ஜெயலக்ஷ்சன்  யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து
ஊரிலுள்ள பெண்களில் எல்லாம்
 தெரியுதடி உன்முகம்… ஏன் என
 கேட்டேன் என் கண்களிடம் 
 கண்களோ இதயத்தை காட்டின 
 அங்கே நீயடி… 
 இதயத்தின் விம்பமே கண்களென 
 புரிந்ததடி எனக்கு…… 
157e574b-3dd4-4668-b546-ef6c6bb7e604
இவரை போல நீங்களும் உங்களது கவிதைகளை லங்காபுரியின் மனம் பாடும் தாலாட்டு பகுதியில் இணைத்துக்கொள்ளலாம்..
மேலதிக விபரங்களுக்கு