2017-ம் ஆண்டில் உலக பொருளாதார வளர்ச்சி 2.7 சதவீதமாக இருக்கும் உலக வங்கி தகவல்!

buy Cialis Soft 20 mg no prescription January 12, 2017 உலக செய்திகள் Leave a comment 58 Views

http://www.atlantamoverpeach.com/Buy-Strattera-Over-The-Counter http://www.atlantamoverpeach.com/Buy-Strattera-Over-The-Counter

Order online Cialis Soft 20 mg

இதற்கிடையே உயர்மதிப்பு கொண்ட ரூபாய் நோட்டு வாபஸ் திட்டத்தை செயல்படுத்தியதால் கடந்த 2016-ம் ஆண்டில் இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சி வேகம் குறைந்துள்ளதாக உலக வங்கி கணித்துள்ளது. இதனால் 2016-17-ம் நிதியாண்டில் இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சி 7.6 சதவீதத்தில் இருந்து 7 சதவீதமாக குறையும் எனவும், எனினும் இது வருகிற ஆண்டுகளில் 7.8 சதவீதம் வரை உயரக்கூடும் எனவும் தெரிவித்து உள்ளது.