2015 உயர்தரம் தோற்றிய மாணவர்களின் அவசர கவனத்திற்கு!

 

2015 ம் ஆண்டு உயர்தர பரீட்சை எழுதிய மாணவர்களுக்கு கல்விக் கல்லூரிக்கான_விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது.
மேலதிக விபரங்களுக்கு பின்வரும்   வர்த்தமானி அறிவித்தலை அழுத்தி  பார்வையிடவும்.

GazetteT17-11-02