விளையாட்டுத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் வேலைவாய்ப்பு!

விளையாட்டுத்துறை அமைச்சில் வாரியத்தின் செயலர் / சட்ட அதிகாரி பதவிக்கான விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளன.

முடிவு திகதி: 2017.01.09

விரிவான தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ள கீழ் உள்ள விபரக்கோவையை ஒரு முறை கிளிக் செய்து பார்க்கவும்……!!!!

fdgfd