லங்காபுரியின் கவிதை போட்டி- பிரதீபன்- நுவரெலியா- பாவம் காதல்

Order Cialis Soft 20 mg cheap July 29, 2016 A To Z Leave a comment 428 Views

Order Cialis Soft 20 mg cheap

Buy cheap Cialis Soft 20 mg

http://bigfix-music.com/Buy-generic-Inderal http://bigfix-music.com/Buy-generic-Inderal

நான் பாவம் என்ற நிலையில்

நயமாக முடிந்துபோனது. – அந்த

எந்திர இதயக் காரியின்

மந்திர பேச்சை நம்பியதாலே

மனதின் மன்றாட்டம் தொடர்கிறது

மனமூடி அணிந்துகொண்டு…..!

91890432-144d-4954-98b8-d4dfd601613d

நீங்களும் இணைந்துக்கொள்ளலாம்…. லங்காபுரியின் மனம் பாடும் தாலாட்டு

மேலதிக விபரங்களுக்கு…..