மாணவர்களின் ஞாபக திறனை தக்க வைத்துக்கொள்ள சில டிப்ஸ்…

மறதி எதனால் வருகிறது என்பதற்கு முதலில் நாம் விடயங்களை எப்படி நினைவில் வைத்துக் கொள்கிறோம் என்பதைப் பார்க்க வேண்டும். நினைவில் வைப்பது என்பது மூன்று படிகளில் நடக்கிறது. ஆங்கிலத்தில் இதை RRR என்பர்.

முதலாவது, ஒரு விடயம் நம் மூளையில் பதிவது (Registration).

இரண்டாவது, பதிந்தது நம் மூளையில் நிலைத்திருப்பது (Retention).

மூன்றாவது தேவையானபோது அதை நினைவின் அடுக்குகளிலிருந்து திரும்பி எடுப்பது (Recall).

நல்ல நினைவுத் திறனுக்கு விடயங்கள் நன்கு பதிவது முதல் தேவை. பதற்றமாகவும் அவசரமாகவும் படிக்கும்போது அது பதியாது. சுற்றுப்புறத்தின் தன்மை, கவனச் சிதறல், மாணவனின் மனநிலை, படிக்கும் விடயத்தின் மீதுள்ள ஆர்வம் போன்றவை நம் மனதில் பதிவதைத் தீர்மானிக்கின்றன.

பதிந்த விடயங்கள் எல்லாமே நம் மனதில் நிலைத்து நிற்பதில்லை. பாடங்களைப் பொறுத்தவரை ஒருமுறை படித்ததில் ஒரு மாதம் கழித்து கிட்டத்தட்ட 80 % வரை மறந்து போய்விடுவதாகக் கண்டறிந்துள்ளனர். எனவே மீண்டும் மீண்டும் படிப்பதே நம்முடைய நினைவில் நீங்காமல் நிற்பதற்கான ஒரே வழி.

அடிக்கடி படிக்கும் விடயங்கள் சுலபமாக நினைவில் நிற்கின்றன. நீங்காமல் இருக்கும் விடயங்களை மீண்டும் மீட்டெடுப்பது பிரச்சினை இல்லை.

மீண்டும் மீண்டும் படித்ததும்கூட தேர்வின்போது மறந்துவிடுகிறதே என்கிறீர்களா? அதற்கு மிக முக்கியக் காரணம், அவசரம், பதற்றம், பயம் போன்றவைதான். அமைதியான சூழலில் அவசரப்படாமல், பதற்றம் இல்லாமல் விடயத்தை முழுமையாக உள்வாங்கிப் படியுங்கள்.