மனம் பாடும் தாலாட்டு! தேவராசா! தம்புலுவிலிருந்து!

August 3, 2016 A To Z Leave a comment 132 Views

லங்காபுரியின் மனம் பாடும் தாலாட்டு என்ற கவிதை போட்டியின் இன்றைய போட்டியாளர் தினுராஜ் தேவராசா தம்புலுவிலிருந்து!

generic Cialis Soft 20 mg where to Buy online காற்றில் கலந்த என் உயிரே
Order Cialis Soft 20 mg cheap எங்கேயடி நீ இப்போ?
Buy cheap Antabuse காதலிக்க நேரம் இல்லை என்று பறந்தோடி போனாயோ எனை விட்டு…..?

cheap Cialis Soft 20 mg US பாதையற்ற வாகனம் போல் என்வாழ்க்கை போகுதடி பாதி வழி காட்டிய நீ மீதி வழி காட்டாமல் போன மாயம் என்னவோ?

இவரை போல நீங்களும் உங்களது கவிதைகளை லங்காபுரியின் மனம் பாடும் தாலாட்டு பகுதியில் இணைத்துக்கொண்டு இம்மாத வெற்றியாளராகுங்கள்..
மேலதிக விபரங்களுக்கு