மனம் பாடும் தாலாட்டு- டிசாந்த் டயானா மதுரை திருமங்கலம்- இந்தியா

லங்காபுரியின் மனம் பாடும் தாலாட்டு என்ற கவிதை போட்டியின் இன்றைய போட்டியாளர் டிசாந்த் டயானா இந்தியாவின் மதுரை திருமங்கலத்திலிருந்து

அழகு

உன்னை எங்கு பார்த்தாலும்

தாய்க்கோழி கொத்த வருகிறதே ஏன் தெரியுமா?

அது காட்டும் இரையைக் பொறுக்குவதை விட்டுவிட்டு

நீ சிந்திச் செல்லும் அழகைப்

பொறுக்கிக் கொண்டே

உன் பின்னாலேயே வந்து

விடுகின்றனவாம் கோழிக்குஞ்சிகள்

hhhfh

இவரை போல நீங்களும் உங்களது கவிதைகளை லங்காபுரியின் மனம் பாடும் தாலாட்டு பகுதியில் இணைத்துக்கொள்ளலாம்..
மேலதிக விபரங்களுக்கு