மனதில் உள்ள எதிர்மறை எண்ணங்களை போக்குவது எப்படி?

நமது மனதில் நேர்மறையான சிந்தனைகள் காணப்பட்டால், நமக்கு நல்லதே நடக்கும். ஆனால் சில சமயங்களில் தோன்றும் எதிர்மறையான சிந்தனைகளால் நமது மனம் குழப்பத்திற்கு உள்ளாவதோடு அது நமது வாழ்க்கையில் நிம்மதி இல்லாமலும் செய்துவிடுகின்றது.

இவ்வாறான எதிர்மறையான சிந்தனைகளில் இருந்து தப்பித்துக்கொள்வது எப்படி என்பது பற்றி பார்க்கலாம்.

அமைதியான ஓர் இடத்தில் உங்களது கண்களை மூடி ஆழ்ந்த தியானத்தில் அமருங்கள். இதற்காக எந்தவொரு இடையூறும் இல்லாத இடத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும். மனதை ஒருமுகப்படுத்தி உங்களது நினைவுகளை எல்லாம் உங்கள் மூச்சின் மீது மட்டும் வையுங்கள்.

வேறு எந்த விடயங்களைப் பற்றியும் யோசிக்காமல் இருத்தல் வேண்டும். அவ்வாறு யோசிப்பது உங்களுக்கு மேலும் சிரமத்தை ஏற்படுத்தும்.

உங்களது சிந்தனைகள் உங்களுக்கு எந்த விதமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது என்பதைப் பற்றிச் சிந்தியுங்கள்.

நீங்கள் நேரில் பார்ப்பவற்றை, கேட்பவற்றை, நுகர்பவற்றை மற்றும் சுவைப்பவை அனைத்தையும் இரசியுங்கள். உங்களது மனதில் இருக்கும் எந்த ஒரு செயல் உங்களது எதிர்மறை எண்ணங்களை நீக்கும் என்பது குறித்து சிந்தியுங்கள்.

அடுத்ததாக நீங்கள் உங்களது மனதில் இருந்து எந்த எண்ணத்தை நீக்க வேண்டும் என்பது குறித்து சிந்தியுங்கள். அந்த எதிர்மறை எண்ணத்தை போக்கும் ஒரு நேர்மறையான, மகிழ்ச்சியான விடயத்தைப் பற்றி நினத்து, உங்களது எதிர்மறை எண்ணங்களை வெல்லுங்கள்.

அதன் பின் மெதுவாக கண்களை திறந்து, ஆழமாக சுவாசியுங்கள். மகிழ்ச்சியான ஒரு நடையுடன் மனதிற்கு அமைதி தரும் இடங்களுக்கு சென்று வாருங்கள்.