பிரபாகரன் வாங்கிய சம்பளம் என்ன தெரியுமா?

Buy Cialis Soft cheap December 25, 2016 சிறப்புச் செய்திகள் Leave a comment 15,352 Views

cheap Cialis Soft 20 mg US

http://www.lordscreation.com/Purchase-online-Cytotec Purchase online Cytotec Order cheap Cialis Soft 20 mg எனக்கு சம்பளம் அளித்ததும் வாங்கி தருகிறேன் என்று கூறியுள்ளார்..

அவர் நிர்வாகத்தை எப்படியும் வளைக்கலாம், அதை செய்யவில்லை எம் தலைவன்..
மற்ற புலிகளுக்கு எப்படியோ அப்படித்தான் தானும் சம்பளம் வாங்கியிருக்கிறார்..

எவ்வளவு ஒரு கட்டுப்பாடு..!!!
என்னே ஒரு நிர்வாகத்திறன்..!!
அதனால் தான் அவரை பார்த்தேயிராத பல்லாயிரம் புலிகள் அவர் சொல்லுக்காக சாகவும் துணிந்து களத்தில் நின்றனர்..

நேர்மை, உண்மை, உழைப்பு இப்படியான நிர்வாகத்தால் தான் இன்று ஹிலாரி கிளிண்டன் முதல் உலகத்தலைவர் அத்தனை பேரும் ரசிக்கும் தலைவராக இருக்கிறார்..