பத்து உலக பிரபலங்கள் பரிசுத்த வேதாகத்தை என்ன சொன்னார்கள்?

generic Cialis Soft 20 mg where to Buy online December 1, 2016 கலாச்சாரம், கிருஸ்தவம் Leave a comment 688 Views

Purchase online Cialis Soft 20 mg

Purchase generic Cialis Soft மகாராணியர் – இங்கிலாந்தின் வெற்றிக்குக் காரணம் வேதாகமமே

Buy Cialis Soft cheap உலகத்தில் ஒரு சிறந்த பொருள் உண்டென்றால் அது வேதாகமமே

Purchase cheap Cialis Soft 20 mg

Purchase generic Albenza புதிய ஏற்பாடே உலகத்தின் சிறந்த புத்தகமாக என்றும் திகழும்

100 முறை முழங்காலில் நின்று வேதத்தை வாசித்த போது, வேதத்தில் அதிசயங்களையே காண்கிறேன்

6. அமெரிக்காவின் முன்னாள் ஜனாதிபதி ரொனால்ட் ரீகன் – பரிசுத்த வேதாகமத்தின் இரண்டு அட்டைகளுக்கும் நடுவே மனிதனுடைய எல்லா பிரச்சினைகளுக்கும் தேர்வு உண்டு

7. கி.பி.1461-1564 வரை வாழ்ந்த பௌதீக மேதை கலிலேயோ – பைபிளும் இயற்கையும் கடவுளின் சொல்லால் உருவானவை. பைபிள் பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஏவுதலில் எழுதப்பட்டது.

8. விஞ்ஞானிகளின் தந்தை என்று அழைக்கப்பட்ட ராபர்ட் பாயில் – பரிசுத்த வேதாகமம் தத்துவ ரீதியானது. அது இயற்கை விதிகளுக்கு
ஒத்தது.

9. சர். ஐசக் நியுட்டன் –
இந்த சுவிசேஷத்தை உலகில் எந்த சக்தியாலும் அழிக்க முடியாது.

10. கவிஞர் கண்ணதாசன் – நான் எழுதின இறவாக்காவியம் இயேசு காவியமே.