நம்மவர்களின் புத்தம் புதிய படைப்பில் உருவான “பை” குறும்படம்!

யாழின் நிலையை விளக்கும் நம்மவர்களின் எஸ்.ராஜின் அவர்களின் புத்தம் புதிய படைப்பில்  உருவான பை குறும்படம்….!!!!