தேர்தலின் பின்னர் அமைச்சரவையில் பாரிய மாற்றம்…!!!

உள்ளூராட்சி சபைகளுக்கான தேர்தலின் பின்னர் அமைச்சரவையில் பாரிய மாற்றமொன்று இடம்பெறவுள்ளதாக அரசாங்க தரப்பு தகவல்கள் குறிப்பிடுகின்றன.

இதன்போது ஐக்கிய தேசிய கட்சி மற்றும்  இலங்கை சுதந்திரக் கட்சியினர் வகிக்கும் முக்கிய அமைச்சு பதவிகள் மாற்றப்படவுள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. அத்துடன் சிலர் அமைச்சர் பதவியிலிருந்து பிரதி மற்றும் இராஜங்க அமைச்சர் பதவிகளுக்கும் சிலர் பிரதி மற்றும் இராஜங்க அமைச்சர் பதவியிலிருந்து பிரதான அமைச்சர் பதவிகளுக்கும் மாற்றப்படவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.