சுகாதார அமைச்சின் கீழ் வேலைவாய்ப்பு!

சுகாதார அமைச்சின் விஜய குமாரதுங்க நினைவு மருத்துவமனையில் கீழ் காணும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கான விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளன.

விண்ணப்ப முடிவு திகதி: 2017.01.20……..