க.பொ. உயர்தர அனைத்து மாணவர்களின் உடனடி கவனத்திற்கு!

இம்முறை வெளியாகிய A/L பரீட்சை பெறுபேற்றின் அடிப்படையில் பல்கலைக்கழகத்திற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவினால் மிக விரைவில் விண்ணப்பப்படிவம் கோரப்படவுள்ளது.

இதன் போது வழமையாக தான் பல்கலைக்கழகம் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளோம் என உறுதியான மாணவர்கள் விண்ணப்பிப்பதும் ஏனையவர்கள் விண்ணப்பிக்காமல் விடுவதும் வழமை ஆனால் இது பெரும் தவறாகும். *3s* எடுத்திருந்தால் கூட அனைவரும் கட்டாயம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.* ஏனெனில் கலைத்துறையில் சில பாடங்களுக்கு *special intake under the special subject* என்ற அடிப்படையில் குறைவான Z புள்ளியை *பெற்ற மாணவர்களும் பல்கலைக்கழகம் நுழைய முடியும். ஆனால் இவைகள் தெரியாததால் அதிகமான மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகத்துக்கு விண்ணப்பிக்காமல் பல்கலைக்கழக நுழைவை இழந்துள்ளார்கள்.

இது தவிர விண்ணப்பப்படிவம் நிரப்பும் போது பொருத்தமான கற்கைகளை தெரிவு செய்யாததனாலும் பல்கலைக்கழக நுழைவை இழந்துள்ளார்கள்.

சென்ற முறை special intake under the special subject அடிப்படையில் 800 க்கு மேல் மாவட்ட நிலையை பெற்றவர்களும் பல்கலைக்கழகம் தெரிவாகியுள்ளனர்.
*ஆகவே பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் கைநூல் வெளியானதும் தயவு செய்து ஏதாவது பாடநெறிக்கு விண்ணப்பியுங்கள்.
*உங்கள் எதிர்காலம் சிறப்பாய் அமையும்.