கிழக்கு மாகாண ஆசிரியர் போட்டி பரீட்சை முடிவுகள் இதோ!

 

அம்பாறை மாவட்டம் இங்கே அழுத்தவும்..

 

Recruitment_of_Graduate_Teachers_Ampara_2017

 

மட்டக்களப்பு மாவட்டம் இங்கே அழுத்தவும்

 

Recruitment_of_Graduate_Teachers_Batticaloa_2017

 

திருகோணமலை மாவட்டம் கீழே அழுத்துக..

 

Recruitment_of_Graduate_Teachers_Trincomalee_2017