கால்களை விரல்களை வெட்ட வேண்டாம் ? சக்கரை நோயுக்கு இதுதான் தீர்வு!

சா்க்கரை வியாதிக்காரா்களுக்கு ஏற்படும் !

குழிப்புண்களுக்கு கால்களை விரல்களை வெட்ட வேண்டாம் ?

காப்பாற்றுவோம்.!
.
சக்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் !

விரல்களில் ஏற்பட்ட புண் ஆறவில்லை என !

ஆங்கில மருத்துவத்தின் ஆலோசனை படி !

விரலை எடுக்க வேண்டும் !

என்ற அவசியமில்லை.!
.
நாட்டு மருத்துவத்தில் விரைவாக ஆறிவிடும்.!
.
மேலும் விபரங்கள் கீழே.!
.
சா்க்கரை வியாதிக்காரா்களுக்கு !

காலில் ஏற்படும் குழிப்புண்களுக்கு !

மருத்துவாிடம் சென்றால் !

சிலநாட்கள் அதற்க்கு மருத்துவம் செய்து !

பாா்த்து விட்டு அந்த புண்கள் ஆறவில்லை என்றால் !

விரலில் புண் இருந்தால் விரலை துண்டித்து விடுவதும் !

காலில் இருந்தால் காலை துண்டித்து விடுவதும்!

தற்போதைய சூப்பா் ஸ்பெசாலிட்டி !

ஆஸ்ப்பிடல்களின் தனித்திறமை !
.
காலையும்,விரலையும் !

அதோடு காசையும் இழந்தவனுக்குத் தான் தொியும் !

அதனுடைய வலி !

இதற்க்கு ஒப்பில்லா மருத்துவம் ஒன்று உள்ளது !

எனது நண்பனுக்கு காலில் ஏற்ப்பட்ட !

குழிப்புண்னுக்கு டாக்டா்கள், புண் ஏற்ப்பட்ட இடத்தில் !

விரல் கருப்பாகி விட்ட காரணத்தினால் விரலை வெட்டிவிட வேண்டுமென்று கூறிவிட்டனா் !
.
எனக்கு ஒன்று தோன்றியது மிளகு அளவு உள்ள !

குழிப்புண்ணையே ஆற்றமுடியாதவா்கள் !

விரலையோ காலையோ வெட்டியபின் !

அதனால் ஏற்படும் இரணத்தை இவா்கள் ஆற்றிவிடவா போகிறாா்கள் !

முடிவில் மரணத்தைதான் தழுவ வேண்டும் !

இதுதான் நிலை !
.
இதற்க்கு கண்கண்ட மருந்து !
.
ஆவாரம் இலை !
.
இந்த இலையை அம்மியில்,மிக்ஸியில், அரைத்து !

அதன் விழுதை ஒரு கரண்டியில் இட்டு !

அதனுடன் சிறிது நல்லெண்ணை விட்டு !

சிறுதனலில் ஆவாரம் விழுதை வதக்கி !

அதை சுத்தமான காட்டனில் வைத்து கட்டிவிடவேண்டும் !
.
இதுபோல் ஒருநாள் விட்டு ஓருநாள் கட்டிவர !

குழிப்புண்கள் மாயமாக மறைந்துவிடும் !
.
இதை அதிகம் பகிா்ந்து பலாின் கால்களை விரல்களை காப்பாற்றுவோம்.!
.