கண் திருஷ்டியை இப்படியெல்லாம்கூட கண்டுபிடிக்க முடியுமா?

buy Cialis Soft 20 mg Sweden January 12, 2017 இந்து, கலாச்சாரம் Leave a comment 943 Views

Purchase cheap Cialis Soft 20 mg

cheap Cialis Soft 20 mg Europe

http://www.atlantapeachmovers.net/buy-Cialis-50-mg-France http://www.atlantapeachmovers.net/buy-Cialis-50-mg-France

குழந்தை தூங்கி எழுந்திருக்கும் பொழுது, அவர்களின் கண் முன்னே தாய் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும்.

அம்மா எப்போதும் குழந்தைக்கு அருகில் தான் உறங்க வேண்டும். அப்போது தான் குழந்தை பாதுகாப்பாக உணரும்.

ஒருவேளை குழந்தைக்கு உடல்நிலை ஏதேனும் சரியில்லாமல் போனால், அது இயல்பாக உடல் உபாதையாலா அல்லது கண்ணேறு பட்டதாலா என்று எப்படி தெரிந்து கொள்வது? அதற்கும் ஒரு எளிமையான வழியுண்டு.

ஒரு சிறிய கல் (செங்கல் துண்டு)  எலுமிச்சை பழத்தின் அளவுடையதாக எடுத்து, குழந்தையின் தலையைச் சுற்றி, வடப்புறமாகவும் பின் இடப்புறமாகவும் மூன்றுமுறை சுற்றி, இரண்டு நிமிடங்கள் தண்ணீருக்குள் போட்டு, வெளியே எடுத்து, இரவு குழந்தை தூங்கும் அறையில் ஓர் மூலையில் வைத்துவிட வேண்டும்.

ஒருவேளை குழந்தைக்கு திருஷ்டி பட்டு உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், அந்த கல் உடைந்தோ அல்லது காணாமலோ போயிருக்கும்.