ஏன் உடலுக்கு நீர் அவசியம்?

நீரானது  எமது உடலில் நான்கு விதமான முக்கிய பணிகளைச் செய்கிறது.
உடலில் இருந்து ஜீவசத்துக்களைக் கரைத்து திரவருபமாக உடலிலுள்ள செல்களுக்கு எடுத்துச் செல்கிறது. மேலும் நமது உடலிலுள்ள ரசாயன பொருள்க ளுடன் சேர்ந்து கரைந்து உடல் முழுவதும் பரவுவதற்கு  உதவும்.
நம்முடைய உடலுக்கு வெப்பம் மற்றும் குளிர்ச்சியில் சமநிலையை உண்டாக்குவ தில் நீர் முக்கிய பங்கு வகிக் கிறது. நுரையீரல் வழியாகவும், சருமங்கள் வழியாகவும் அழுக்குகளை வியர்வை முலமாகவும், சளி முலமாகவும் வெளி யேற்றும்.
நமது  உடலிலுள்ள  திசுக்கள் விஷமாகாமல் தடுத்து, ஒக்சிஜனை உடல் முழுவதும் உள்ள திசுக்களுக்கு கொடுத்து உதவுகிறது.
முக்கியமாக நாம் சாப்பிட்ட உணவுகள் நல்லபடியாக செரிமானம் ஆவதற்கு நீர் அவசியம் தேவை.  மனிதன் வாழ்வதற்கு தினமும் நீர் குடித்துத்தான் ஆக வேண்டும். நீர் இல்லாமல் பிரபஞ்சத்தில் உயிரினம் வாழ முடியாது. நீர் தான் மனித இனத்துக்குத் தேவையான உணவு பொருள்கள், தானியங்கள், காய்கனிகள் போன்றவற்றை உற்பத்தி செய்ய அடிப்படைக் காரணியாக விளங்குகிறது.
`மனித இனத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருப்பது சூரிய ஔ பட்ட நீர்’ என கூறிள்ளார் ஹிப்போக்ரேடிஸ். இவர் மருத்துவ உலகின் தந்தையாக போற்றபடுபவர்.
இங்கிலாந்தில் சில மருத்துவமனைகளில் நீர்  சிகிச்சைகள் செய்யவது தற்போது பிரபலமாகி  உள்ளது.
`சூரிய ஔி பட்ட நீரைக் குடிக்கும்போது அதன் ஒவ்வொரு சொட்டிலும் சூரியசக்தி பரவி 30 சதவீதம் கூடுதலான ஒக்ஸசிஜனும், நைட்ரஜன் சக்திகளும் கிடைக்கின்றன.

இவை சரீரத்திலுள்ள திசுக்களை குணபடுத்தி சக்தியைக் கொடுத்து நன்கு செயல்பட வைக்கின்றன. சூரிய ஒளிக்கதிரானது கெடுதலான பாக்டீரியா கிருமிகளை ஒழித்து நீரை சுத்தபடுத்துகின்றன’ என்கிறார் பிரபல நீர்சிகிச்சை நிபுணர்.
சீனாவில் முலிகை பொடிகளைக் கலந்து முலிகை குளியல் முறையினால் பல நோய்களை குணபடுத்துகிறார்கள்.  உடலைச் சுத்தபடுத்துவது குளிபதன் முலம் நடைபெறுகிறது. உடலின் உள் உறுப்புகளை சுத்தபடுத்துவது நீர் குடிப்பதன் மூலம் நடைபெறுகிறது.

இயற்கையானது மனித சமுதாயம் நோயின்றி வாழ்வதற்காகவே நீரையும், சூரிய வெளிச்சத்தைம், காற்றையும் படைத்திருக்கிறது.