ஊவாமாகாண விளையாட்டுத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் வேலைவாய்ப்பு!

ஊவாமாகாண  விளையாட்டுத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் வேலைவாய்ப்பு!

ஊவாமாகாண விளையாட்டுத்துறை அபிவிருத்தி தொடர்பாக தொண்டர் விளையாட்டு உதவியாளர் பாடநெறிக்காக விண்ணப்பங்களைக் கோரப்படுகின்றது….

மேலதிக விபரங்களை தெளிவாக பெற்றுக்கொள்ள கீழே உள்ள அட்டவணையை கிளிக் செய்து பார்ப்பதன் மூலம் தெளிவாக பார்க்கமுடியும்…….!!!!

fgfh