உலகிலே மிக பெரிய அனகோண்டா பாம்பு சிக்கியது!

January 6, 2017 வீடியோக்கள் Leave a comment 1,789 Views

சற்று முன் ரஸ்சியா நாட்டில் ஒரு வீட்டுக்கு மேலே உலகிலே மிக பெரிய அனகோண்டா பாம்பு சிக்கியது.

இது உலகிலே மிக பெரிய பாம்பாக கருத படுகிறது இந்த நேரடி வீடியோவை பாருங்க……