உங்கள் பொது அறிவினை பரிசோதிப்போமா? பகுதி- 01-

முதலில் ஒரு ஏட்டில் இதற்கான விடைகளை எழுதவும்…பின்வு கீழே உள்ள பதில்கள் பகுதியினை அழுத்துவதன் மூலம் சரிபார்த்துக்கொள்ளலாம்..

 

01- இலங்கையின் தலைநகரம் என்ன?

 

02- இலங்கையின் ஜனாதிபதி யார்?

 

03- இலங்கையின் சபாநாயகர் யார்?

 

04- இலங்கையின் பிரமதர் யார்

 

05- இலங்கையின் எதிர்கட்சி தலைவர் யார்?

 

 

Image result for answer