ஈழ விடுதலைப் போரில் ஒரு காலை இழந்த யாழ்ப்பாண இளைஞனின் அசத்தல் நடனம்!

ஈழ விடுதலைப் போரில் ஒரு காலை இழந்த யாழ்ப்பாண இளைஞனின் அசத்தல் நடனம்! வீடியோ