ஈழக் கலைஞன் மீரா குகனின் புதிய கவிதை வெற்றுத்தாளில் வர்ண சித்திரம்!

cheap Cialis Soft 20 mg where to Buy online August 15, 2016 கலைஞன், கலைஞன் செய்திகள் Leave a comment 101 Views

www.americanprep.org

வெற்றுத்தாள் வெருந்தரையில்

வெறுமையாய் வெளிச்சத்தில்

வெறுங்கை கொண்டு வரைந்த

வெண் நிறத்தில் ஒரு சித்திரம்

மைவிழி பார்வையில்

மையக்கருத்து புலனில் தெளிவாக

மை தீட்ட முடியாமல்

மையிருட்டில் அடங்கியது மனம்

வர்ணத்தில் தீட்டிய வரைபடமானால்

வசீகர தோற்றம் அன்றோ

வண்ணங்கள் கண் கவரும்

வனப்பு நின் மதி மயக்கும்

நம்பிக்கையின் நட்பு வாழ்க்கை

நகர்த்துவது எம் கையில்

நாளை என்பது இன்றே தான்

நலத்தை நட வேண்டும் விருட்சம் பெற