இளமாணிப் பட்டப்படிப்புக்கான புலமைப்பரிசில்! 2017-2018

பாகிஸ்தானின் தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் இளமாணிப் பட்டப்படிப்புக்கான புலமைப்பரிசில் –

 

No automatic alt text available.