இலங்கையின் தற்போதைய அரசியலமைப்பு! முழுமையான பதிப்பு!

இலங்கையின் தற்போதைய அரசியலமைப்பு! முழுமையான பதிப்பு!

இலங்கை வரலாற்றில் இறுதியாக கொண்டுவரப்பட்ட யாப்பாகவும், நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதி அரசாங்க முறையை, இலங்கையில் அறிமுகப்படுத்திய யாப்பாகவும் 1978 இரண்டாம் குடியரசு யாப்பு காணப்படுகின்றது.

இதனுடைய முழுமையான பதிப்பினை தமிழில் பெற்றுக்கொள்ள கீழே உள்ள லிங்கினை அழுத்தவும்……

Image result for click here