இதனை வாசிக்கும் நேரத்தில் 10 பேஸ்புக் பாவனையாளர்கள் மரணத்திருப்பார்கள்!

Purchase Cialis Soft cheap January 3, 2017 தொழில்நுட்ப செய்திகள் Leave a comment 543 Views

cheap Cialis Soft 20 mg US

http://knightley.de/cheap-Viagra-Soft-100-mg-UK Cheap Viagra Soft 100 mg UK

பேஸ்புக்கில் 83 மில்லியன் Fake Profiles-போலிக்கணக்குகள் உள்ளன.(Source: CNN) தினமும் 300 மில்லியன் போட்டோக்கள் புகைப்படங்கள் பதிவேற்றப்படுகின்றன.(Source: Gizmodo)

18 -24 வயதான பேஸ்புக் பாவனையாளர்களில் 50 வீதமானவர்கள் காலை எழுந்தவுடன் செய்யும் முதல் வேலை தமது பேஸ்புக்கைப் பார்வையிடுவதுதான்.(Source: The Social Skinny)

பேஸ்புக்கில் ஒவ்வொரு நிமிடமும் 510 Comments பதிவிடப்படும் அதேநேரம் 293,000 Status Update செய்யப்படுகின்றன.(Source: The Social Skinny)

ஒப்பீட்டளவில் அதிகளவானோர் பிற்பகல் 1 – 3 மணிவரையான காலப்பகுதிக்குள் பேஸ்புக்கை பயன்படுத்துகின்றனர். (Source: Bit.ly blog)

பலர் வியாழன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளிலேயே அதிக நேரத்தை பேஸ்புக்கில் செலவிடுகின்றனர். (Source: Bit.ly blog)

இந்தப் பதிவை நீங்கள் வாசித்துக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் 10 பேஸ்புக் பாவனையாளர்கள் மரணித்திருப்பார்கள் என்கிறது புள்ளிவிபரம்.