ஆயிரம் லிங்கங்கள் செதுக்கப்பட்ட அதிசய ஆறு!

http://onlinerx365.com/avanafil.html|order Avanafil online January 2, 2017 சுற்றுலாத்தலம் Leave a comment 4,189 Views

http://onlinerx365.com/levitra_oral_jelly_generic.html|Order Cheap Levitra Oral_Jelly Online

http://onlinerx365.com/wellbutrin_sr_generic.html|purchase Wellbutrin Sr_ online

சதுர வடிவில் ஆவுடையாரும் அதற்கு நடுவில் லிங்கமும் பதிக்கப்பட்டது போல ஒரு சிற்பம் உண்டு. வெறும் சிவலிங்கங்கள் மட்டுமல்லாமல், லட்சுமி, அனந்த சயனன், பிரம்மா, சயன நிலையில் விஷ்ணு, உமா சகித சிவன், ராமர், அனுமான் போன்ற சிற்பங்களும் இந்த ஆற்றுக்குள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த சிற்பங்கள் அனைத்தையும் 11 மற்றும் 12 நூற்றாண்டில் அங்கு வாழ்ந்த துறவிகளால செதுக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

Image result for ஆயிரம் லிங்கங்கள் செதுக்கப்பட்ட அதிசய ஆறு!

இந்த லிங்கங்களின் வழியே ஓடுகிற ஆறு, பின்னர் ஓர் அருவியாக விழுகிறது. அதை புனித நழுராகக் கருதி மக்கள் நீராடுகிறார்கள்.

தண்ணீருக்குள் சிற்பங்கள் செதுக்கப்படுவதற்கு அப்பகுதி மக்கள் கூறும் காரணம் மேலும் நம்மை ஆச்சரியப்படுத்தவே செய்கிறது. கங்கையைப் போல தண்ணீரைப் புனிதப்படுத்தவே இதுபோன்று தண்ணீருக்குள் சிற்பங்கள் செதுக்கப்பட்டன என்றும் இப்புனிதப்படுத்தப்பட்ட ஆறு நாட்டின் வழியே சென்று வயல்களில் நெல் உற்பத்தியைப் பெருக்கி, நாட்டையும் வளப்படுத்துகிறது. அந்த உணவை உண்பதால் நாட்டு மக்களும் புனிதமடைகிறார்கள் என்கின்றனர்.

fdgfdh