ஆமென் என்ற சொல்லின் விளக்கம் தெரியுமா? தெரிந்துக்கொள்வோம்!

http://onlinerx365.com/bimatoprost.html|Order Cheapest Bimatoprost Generic pills December 15, 2016 கலாச்சாரம், கிருஸ்தவம் Leave a comment 398 Views

http://onlinerx365.com/viagra_aurochem_generic.html|Purchase Cheap Viagra Aurochem

http://onlinerx365.com/keflex_generic.html|Keflex Generic Buy Cheapest

வசனத்தின் முன் ஆமென்,  மற்றைய பேச்சாளரின் கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது. உதாரணமாக;1அரசர்1:36 (யோயாதாவின் மகன் பெனாயா அரசருக்கு மறுமொழியாக அப்படியே ஆகுக! என தலைவரான அரசரின் ஆண்டவராகிய கடவுள் நீர் சொன்னதை உறுதிப்படுத்துவாராக)

ஆச்சரிய ஆமேன், ஆச்சரியத்துகுள்ளான போது. உதாரணமாக;நேகேமியா 5:13 (மேலும், நான் என் ஆடையை உதறிவிட்டு, இவ்வார்த்தையின்படி நடக்காத ஒவ்வொருவரையும் கடவுள் இவ்வாறே தம் வீட்டினின்றும், திருப்பணியினின்றும் உதறிவிடுவாராக. அவர்கள் இவ்வாறு உதறிவிடப்பட்டு, வெறுமையாக்கப்படுவர் என்றேன். இதற்குச் சபையார் அனைவரும் ஆமென் என்று சொல்லி ஆண்டவரைப் புகழ)

முற்று ஆமேன், ஒரு பேச்சாளர் தனது பிரசங்கத்தை/பேச்சை முடிப்பதற்காக பயன்படுத்துவது. கிறிஸ்தவ விவிலியத்தில் மொத்தம் 99 முறை “ஆமேன்” பாவிக்கப்பட்டுள்ளது.