அடிக்கடி செல்ஃபி போடுபவர்களா நீங்கள்? கவனம் எச்சரிக்கை பதிவு!

Purchase generic Cialis Soft January 5, 2017 தொழில்நுட்ப செய்திகள் Leave a comment 284 Views

buy Cialis Soft 20 mg Canada

Cheap Antabuse USA

cheap Cialis Soft 20 mg Europe

செல்ஃபி மீது ஆர்வம் கொண்டவர்கள் இயல்பாகவே கூட்டு முயற்சியில் ஈடுபாடு இல்லாதவராகவும் சுய கட்டுப்பாடு அற்றவர்களாகவும் இருக்கின்றனர்” என்றார்.

மேலும், ஒருவேளை பணியில் இருந்துகொண்டே, செல்ஃபீக்களை எடுத்து பதிவேற்றம் செய்து கொண்டிருந்தால் நிச்சயம் அவர்கள் அந்த நிறுவனத்தின் மேல் அதிகாரியால் சந்தேகப் பார்வையோடு அணுகப்படுவார்கள் என்கிறது இந்த ஆய்வின் முடிவு.